Scrabblenieuws

5 oktober 2006

Op stapel staande handige woordenlijsten

Op 5 oktober werden alle clubverantwoordelijken op de hoogte gebracht van de op stapel staande uitgave van hulplijstjes, en dit n.a.v. de ingebruikneming van de SWL2007. Heuglijk nieuws! Oordeel zelf:

"In september heeft de Raad van Bestuur de leden en clubs geïnformeerd over de verschijning van de nieuwe SWL 2007. Zoals bekend is de ledenprijs slechts 9 euro, moeten de bestellingen per club vóór 15 oktober binnen zijn en moet de betaling tijdig op de rekening van de penningmeester zijn gestort. De uitlevering vindt dan plaats op 11 november, na afloop van de interclub in Mortsel.

Naast de SWL zal ook weer KORTWEG – het bekende hulpboekje voor de probleemwoorden – te koop worden aangeboden. Het boekje omvat nu 24 pagina’s, waarin opgenomen zijn: alle twee- en drieletterwoorden, C-woorden met 4 en 5 letters, en alle woorden met de Q, X en Y (t/m 8 letters). De woorden met twee of drie probleemletters worden niet meer apart vermeld. De prijs is slechts 1,50 euro.

Ook de bekende drieletterwoordenlijst (dubbelzijdig bedrukt op stevig papier) is te verkrijgen. De prijs is € 1,00 per 10 exemplaren.

De Raad van Bestuur verzoekt de clubs hun bestellingen voor deze uitgaven zo spoedig mogelijk door te geven aan de penningmeester. Het bedrag van de bestelling dient liefst vóór 15 oktober, maar uiterlijk 22 oktober a.s. te zijn bijgeschreven op de rekening van het NTSV (zie briefhoofd). De bestelde exemplaren kunnen dan gelijktijdig met de bestelde SWL’s worden geleverd op 11 november.

De OTC heeft ook weer een verschillenlijst opgemaakt van nieuwe woorden (3 t/m 6 letters) en van alle weggevallen woorden. De OTC heeft zich voor de nieuwe woorden moeten beperken tot de woorden van 3 t/m 6 letters (1.568 stuks), vanwege het grote aantal nieuwe woorden (in totaal 5.749). Alle 1.643 weggevallen woorden worden wél vermeld. Per vooraf bestelde en betaalde SWL 2007 zal een verschillenlijst beschikbaar komen. Deze wordt tegelijk met de SWL’s uitgereikt.

Omstreeks 1 januari 2007 zal de SWL 2007 ook op aantallen letters (de 4- t/m 8-letterwoorden) uitkomen. De clubs die hiervoor belangstelling hebben, kunnen deze nu reeds schriftelijk reserveren via een bericht aan de penningmeester (per e-mail of per post). De prijs wordt vastgesteld op 10 euro. "