Scrabblenieuws

21 juli 2007

Exit Olympus Deinze

Op 30 oktober 1992 werd onder impuls van Omer Van Hoecke in Deinze gestart met scrabble-introductie. Na een reeks van 14 oefenpartijen gaf Omer op 25 juni 1993 de leiding over aan Nana Van Den Bossche. Zij was zeer verheugd om op 3 september 1993 n.a.v. de eerste officiële scrabblepartij elf leden te kunnen inschrijven. De club draaide behoorlijk en Nana vond het wenselijk om een bestuur samen te stellen. Op 5 augustus 1994 werd voor het eerst vergaderd, en wel onder leiding van voorzitter Jan Mahieu. In datzelfde jaar koos de club voor een nieuw onderkomen, nl. café Olympia. De toenmalige clubnaam werd omgedoopt naar het voor de hand liggende "Olympus Deinze". Jarenlang dobberde het Oost-Vlaamse clubje rustig mee op de golven van het Vlaamse scrabblewereldje.

Het seizoen 2003-2004 bracht Olympus in andere wateren. In september 2003 verliet Nana het bestuur, en in juni 2004 zette Jan Mahieu een punt achter zijn voorzittersrol. De hamer werd doorgegeven aan Marleen Van Dooren. Marleen begon ook de secretarisfunctie waar te nemen. Rita De Swaef beheerde de clubkas. In september 2005 kozen de trouwe interclub-bezoekers Christine Bossu en Antoine Meerschaert voor Coxhyde Koksijde als thuisclub. In augustus 2006 nam Rita De Swaef de beslissing om samen met haar moeder Mariette De Wulf over te stappen naar De Wase Sint-Niklaas. Dat alles leek niet op een goede Olympus-verstandhouding te wijzen. Op 16 juni 2007 circuleerde op de interclub te Lede zeer actief het bericht dat Marleen Van Dooren alle krediet bij de leden verloren had, en dat de club zou ontbonden worden. En zo gebeurde ook. Olympus Deinze was op 30 juni 2007 voor het laatst als club actief op de interclub van Littera Tessenderlo. Eén dag later werd de club opgedoekt.

De ex-Olympusleden Jan Mahieu en Bernadette Van Daele stappen over naar Blanco Tielt. Nana Van Den Bossche en Leonel Van Elsuwe daarentegen vonden een onderkomen bij Quercus Ronse. Voorlopig krijgt dit viertal het statuut van "administartief" lid. Vanaf 1 januari 2008 kunnen zij voor hun nieuwe clubs uitkomen op interclubs. Of Marleen Van Dooren toenadering zal zoeken tot een andere club moet nog blijken.