Scrabblenieuws

14 maart 2007

Een nieuwe voorzitster....!

Op 10 maart besliste de Raad van Bestuur dat uittredend voorzitter Bertrand De Bouvere zou vervangen worden door Rita Meurrens. Rita is daarmee de tweede voorzitter uit de 15 jaar oude NTSV-geschiedenis. Haar eerste kennismaking met het NTSV dateert van eind 1994. Samen met Luc Moelants, de toenmalige voorzitter van Heureka Mechelen, Ronny Rutten, voorzitter van Littera Tessenderlo, en Vera De Cooman, voorzitster van de inmiddels opgedoekte scrabbleclub uit Herzele, keerde ze toen de Vlaamse Scrabble Federatie (VSF) de rug toe. Na woelige maanden vol taalontevredenheid sloten deze vier clubs zich aan bij het NTSV. Later zouden druppelsgewijs ook de clubs uit Evere, Oostende en Putte volgen, en nog wat later werd het VSF opgedoekt en zouden alle clubs opereren onder de NTSV-koepel. Luc Moelants, Ronny Rutten en Rita Meurrens werden meteen gecoöpteerd in het NTSV-bestuur. In september 1995 echter werd het bestuur terug herleid van elf tot negen leden. Aangezien er dertien kandidaturen binnenkwamen, moesten verkiezingen uitwijzen wie als bestuurslid weerhouden kon worden. Rita Meurrens behaalde de twaalfde plaats en moest dus het bestuur verlaten. Niet voor lang echter. Aangezien er destijds nog jaarlijks een nieuw bestuur verkozen werd, kon Rita zich terug kandidaat stellen in september 1996. Er waren toen tien gegadigden voor negen plaatsen. Rita werd negende in de verkiezingsuitslag en verwees daarmee Flip De Cock van Coxhyde Koksijde naar de coulissen. Na 14 september 1996 zouden geen verkiezingen meer georganiseerd worden, en dit omdat er nooit méér kandidaten waren dan beschikbaare mandaten. Joachim De Coster van Die Score Brugge gaf in 1996 zijn secretarispen door aan Rita Meurrens. Reeds meer dan tien jaar bekleedt ze inmiddels die functie, en ze geeft het niet op, want zelfs na haar aanstelling tot voorzitster blijft ze zich kwijten van het secretariswerk.

De witte rook kwam uit de schouw

In de loop van haar NTSV-bestuursmandaat kwam Rita uit voor drie verschillende clubs. Van 1994 tot en met augustus 1999 was De Linde Haren haar thuisclub. Nadien zou De Linde gedurende twee seizoenen opgaan in Chipka Aalst. In juni 2001 besloot ze echter om De Linde Haren terug als onafhankelijke club te laten functioneren. Mede door een verhuis naar de kuststreek werd De Linde in september 2006 definitief gerooid. Sindsdien komt onze nieuwe voorzitster uit voor Coxhyde Koksijde. De voorzittershamer verhuisde dus van Heist naar Koksijde, en blijft daarmee in West-Vlaamse handen. In haar bestuur zal Rita samenwerken met vier afgevaardigden van Oost-Vlaamse clubs. Geen Brabanders, geen Limburgers, geen Antwerpenaars en geen vertegenwoordigers van Nederlandse clubs. Het is ooit anders geweest. En hopelijk zal het ooit terug anders worden. Veel zal afhangen van het jaar dat ons scheidt met de volgende Algemene Vergadering. Sinds september 2002 zijn er stelselmatig hogere spanningen in het bestuur geslopen, dewelke op kruissnelheid kwamen vanaf januari 2004 en die nog steeds niet aan kracht hebben ingeboet. In die omstandigheden terug eenheid bewerkstelligen in het scrabblepeloton is een hele uitdaging, maar het zal tegelijk een grote verdienste en genoegdoening zijn indien men in die missie slaagt. Wordt Rita de voorzitster die alle scrabbleneuzen terug in dezelfde richting krijgt? Ik ben in ieder geval bereid om haar daarbij te helpen indien ze dat nodig acht.