Scrabblenieuws

13 februari 2007

Algemene Vergadering 2007

Op 10 februari werd in Merelbeke de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) afgewerkt. Meteen de laatste bestuursdaad van Bertrand De Bouvere, die net als Julien Struyve op voorhand had aangekondigd dat hij na de AV uit de Raad van Bestuur zou treden.

Enkele nieuwigheden die werden goedgekeurd:
  • De Raad van Bestuur (RvB) zal voortaan bestaan uit minimaal vier, en maximaal zeven leden
  • Beurtbriefjes mogen pas na het tweede sein overhandigd worden aan de naburige speler
  • Deelnemers mogen hun spel pas opruimen na inlevering van het laatste beurtbriefje, en niet meer tijdens de laatste beurt
  • Het A- kampioenschap en het B-kampioenschap worden samengesmolten tot één wedstrijd, weliswaar met twee uitslagen
  • Wie te laat arriveert mag pas na beëindiging van de aan de gang zijnde beurt de zaal binnentreden
  • Clubs die deelnemen aan de clubbekerwedstrijd moeten voortaan slechts door minimaal drie leden vertegenwoordigd zijn
  • De seizoensranking zal op termijn geen rol meer spelen in het clubkampioenschap
  • Interclubs zullen stipt om 14u00 aanvangen. Er wordt niet meer gewacht op laatkomers

De meerderheid van de aanwezigen vond dat de RvB de prijspolitiek zou moeten herbekijken. Deelnemen aan interclubs mag niet duurder worden, het jaarlijkse lidgeld daarentegen wel. In de deelnameprijzen voor de interland, het interregionale kampioenschap, de clubbekerwedstrijd, en het A- en B-kampioenschap zou meer uniformiteit moeten geschapen worden.

De RvB ondervond bij de voorstelling van de gevoerde taalpolitiek dat de vergadering zich zorgen maakte. Tal van aanwezigen waren de mening toegedaan dat de nieuwste Van Dale de noden van de scrabbelaar niet invult. Hoe goed en uitgebreid het werk ook is, het is en blijft een verklarend woordenboek, en geen werk dat de intentie heeft om de meest voorkomende Nederlandse woorden uit te lijsten. Veel vreemde en ongebruikelijke woorden worden aangevoerd, terwijl te veel zeer gebruikelijke Nederlandse woorden niet opgenomen zijn. Henk Jongepier trachtte niettemin in naam van de taalcommissie de aanwezigen te overtuigen om resoluut en definitief te kiezen voor Van Dale als enige partner bij de samenstelling van de SWL. De motivering was niet overtuigend, en werd op diverse punten op ongeloof en onbegrip onthaald. Tijdens de behandeling van dit punt werd de vergadering afgebroken. Meerdere aanwezigen vonden het te laat worden. Enkele belangrijke voorstellen konden daardoor niet meer afgewerkt worden. In principe zou dus een tweede AV moeten volgen.