Scrabblenieuws

26 juli 2007

Marleen V.D. ontslagen uit het bestuur

Via het verslag van de NTSV-bestuursvergadering, gepubliceerd op de NTSV-site, kan men vernemen dat sportbestuurster Marleen V.D. ontslagen werd uit het NTSV-bestuur. Ze mag het NTSV ook niet langer vertegenwoordigen in de Overkoepelende Taalcommissie.

Marleen deed haar intrede in het NTSV in het najaar van 1994. Als lid van de betrekkelijk jonge club van Deinze nam ze op 17/09/1994 deel aan een algemene vergadering. Dat ze niet werkschuw is, mocht al blijken op 27/11/1994 toen ze deel uitmaakte van de jury op het A-kampioenschap in Beervelde. Zelf mocht ze niet dingen naar de titel omdat ze nog niet in de ranking was opgenomen. Nadien zou ze zich manifesteren als één van Vlaanderens trouwste interclubbezoekers.

Sinds 2004 kwam Marleen meer en meer in de schijnwerpers. In juni 2004 ging Marleen de taken van voorzitster en secretaris van Olympus Deinze cumuleren. Een dik jaar later werd ze na hevige regenbuien slachtoffer van serieuze waterschade. Marleen werd toen op initiatief van Julien Struyve onderwerp van een benefietwedstrijd. Gigantisch was het succes niet, maar Marleen kreeg toch wat extra geld toegestopt waarmee ze de door haar geleden waterschade beter zou kunnen verteren.De wateroverlast deed haar niet terugdeinzen voor werkoverlast. In augustus 2005 liet ze samen met clubgenote Rita De Swaef een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen teneinde verkozen te kunnen worden als NTSV-bestuurslid. Beiden kregen zij de functie van sportbestuurster toegewezen. Ze zagen het zelfs zitten om die te combineren met een functie in de overkoepelende taalcommissie. De kopzorgen en het extra werk dat ze zich met de bestuurstaak op de hals haalde, zou haar sportieve prestaties niet negatief beïnvloeden. Integendeel. Nadat Marleen in november 2005 laureate werd op het Oost-Vlaams kampioenschap, behaalde ze op 26 november 2005 ook de titel bij de A-spelers. Een hele tijd lang leidde ze de vrouwenranking. Op 6 mei 2006 bekleedde Marleen de dertiende plaats in de individuele ranking, haar hoogste plaats ooit. Toen Rita De Swaef zich in augustus 2006 terugtrok uit het Olympusbestuur en overstapte naar De Wase, werd Marleen in Deinze de voorzitster-secretaris-wedstrijdleidster-penningmeester.

Op 16 juni 2007 werd op de interclub in Lede aangekondigd dat Marleen in haar eigen club om diverse redenen in diskrediet geraakt was. Het stond vast dat de club per 1 juli 2007 zou ontbonden worden. Dat de kwestie zou besproken worden op de NTSV-bestuursvergadering van 14 juli was de evidentie zelve. In de aanloop daar naartoe bezorgde de voorzitster van het NTSV aan de clubafgevaardigden die zetelen in de Algemene Vergadering een lijstje met een korte opsomming van feiten die aan Marleen ten laste gelegd werden door enkele leden die nauw betrokken zijn bij het clubgebeuren in Deinze. Tegelijk liet ze verstaan dat ze zich niet geroepen voelde rechter te spelen in deze zaak.

Heel wat NTSV-leden verwachtten van het bestuur dat snel en gepast zou opgetreden worden. Het verslag van de vergadering leert ons dat Marleen niet alleen haar functies van sportbestuurster en taalcommissieafgevaardigde moet inleveren. Het NTSV-bestuur heeft haar ook meteen ontslagen als bestuurster, een beslissing die op basis van de geldende statuten en het huishoudelijk reglement eigenlijk alleen kan uitgesproken worden door de Algemene Vergadering. In een reactie verklaart de voorzitster dat Marleens verwijdering uit het bestuur enkel resulteert uit het feit dat Olympus Deinze heeft opgehouden te bestaan, waardoor die club de facto niet meer door werkende leden kan vertegenwoordigd worden. Het bestuur zou zich niet inhoudelijk hebben uitgesproken over de ten laste gelegde feiten.

Voor Marleen V.D. zal één en ander een serieuze aanpassing van haar activiteiten inhouden. Verwacht wordt dat ze zal aankloppen bij andere clubs. Pas wanneer ze een onderkomen vindt in een bestaande NTSV-club, zal ze zich terug kunnen overgeven aan haar geliefkoosd tijdverdrijf.