Scrabblenieuws

1 december 2007

Het West-Vlaams kampioenschap

Op zaterdag 2 december werd in Oostende het West-Vlaams regionaal kampioenschap georganiseerd. Op basis van de inschrijvingen en de huidige ranking mochten Herman Vanackere (Ypsilon Heist), Jan Mahieu (Blanco Tielt), Bram Wydooghe (Syllabe Izegem) en Jef Debacker (Blanco Tielt) als favorieten naar voor geschoven worden. Herman van Westerloo heeft echter in Nederland reeds aangetoond dat in het scrabbelen verrassingen nooit uitgesloten zijn.

Wil je voor lezing van het verslag de partij naspelen. Klik dan hier .

De wedstrijd kwam maar moeizaam op gang. In de eerste beurt kwamen de 54 deelnemers niet verder dan ZAG voor 16 punten. De computer scoorde toen met de vierletterwoordjes AZIG (= Friese volksrechter) en GIMP (= met gekleurde zijde omsponnen draad) enkele punten meer. In de daarop volgende beurt werd ZAG over zijn volledige lengte van plakkerige CREME (31 pt.) voorzien. Daarna liet alleen Jeannine De Rous van Ypsilon Heist een NAKIND (33 pt.) naar de jury brengen. Een solo lukken in een groep die de crème de la crème van het West-Vlaams scrabblewereldje uitmaakt, is een mooie prestatie. Het eerste blanco blokje werd uit het zakje opgediept in de vierde beurt. De eerste scrabble was meteen een feit. DOWNSTE of DOWNSTEN (down = neerslachtig) leverde 74, respectievelijk 66 belangrijke punten op. Deze beurt zou na afloop van de wedstrijd als één van de meest cruciale worden aangewezen. Inderdaad, slechts negen spelers lukte één van beide scrabbles, waaronder de top vier uit de einduitslag. In de vijfde beurt hing er PISSTANK in de lucht, doch AANKNIPT leverde meer punten op en kwam dus op het bord. Ook met INPAKTEN en PIKANTEN kon vrij makkelijk een scrabblebonus worden binnengehaald. Hetzelfde kon gezegd worden van ZWERMDE, de derde scrabble van de partij, die in de zesde beurt voor veertig deelnemers 108 punten opleverde. Net voor de pauze volgde de vierde scrabble. BETREURD leverde toen 107 alweer makkelijk te verdienen punten op.

Na de pauze werd van start gegaan met de vijfde scrabble. GETOEFDE werd enigszins verrassend goedgekeurd en op het bord gelegd. Het werkwoord "TOEVEN" blijkt enkel in verouderde betekenissen (= laten wachten, ontvangen, onthalen), overgankelijk te zijn. Zij die het woord niet aandurfden konden gelukkig met andere scrabbles als GESTOOFD, of GETROEFD zekere punten verdienen. De plakker LUNS (= spie door een gat gestoken om te verhinderen dat een voorwerp van zijn plaats schuift) bracht in de twaalfde beurt 59 punten op. Aankomend scrabbletalent Pasquinel Boussery van Blanco Tielt lukte in de veertiende beurt met JENSJE (= klap, mep) een solo. De meeste deelnemers kwamen Pasquinels klapje snel te boven, want in de vijftiende beurt kregen ze alweer een eenvoudige scrabble voorgeschoteld. Van de elf mogelijke alles-afjes was UITKLEED het best gekend, en tegelijk ook het puntenrijkst. In de laatste vier beurten kabbelde de wedstrijd naar haar einde. Na negentien beurten werd de partij afgesloten. XENON had de maximumscore nog op 1068 punten gebracht.

De partij werd gekenmerkt door de eerder lage moeilijkheidsgraad van de scrabbles. Het missen van een scrabble en het maken van één of meerdere nulscores hebben in dat soort wedstrijden desastreuze gevolgen.
Wie ging het best met de wedstrijdelementen om, en mag zich een jaar lang West-Vlaams scrabblekampioen noemen? Jef Debacker van Blanco Tielt! Jef is een ex-leerkracht, die al tientallen jaren scrabbelt. Iemand met veel ondervinding, en dat is hem allicht van dienst geweest. Percy Alleweireldt van Coxhyde Koksijde zette een prachtige prestatie neer. Hij scoorde als B-speler maar vier punten minder dan de winnaar, en hij hield daardoor de kampioen van vorig jaar, Bertrand De Bouvere van Ypsilon Heist, van de tweede plaats. Uit de definitieve uitslag blijkt dat Jef Debacker samen met zestien andere deelnemers de partij aangevat had met een nulscore. Pas in de twaalfde beurt kwam hij samen met Percy aan de leiding, en in de zeven resterende beurten bouwde hij een vierpuntenvoorsprong op. Bijna was de beredeneerde nulscore in de eerste beurt verkeerd uitgedraaid.Jef Debacker
West-Vlaams Kampioen 2007

Tina Verdonckt (4e) en de verrassende Bart Verbeke (6e) bezorgden samen met Jef Debacker de regionale clubtitel aan Blanco Tielt. Hieronder vindt men de namen van de zeven deelnemers die hun goede prestatie vertaald zien in een deelnameticket voor het Interregionale Kampioenschap (IRK) in februari 2008. Antoin Meerschaert greep net naast een wildcard. Op basis van de seizoensranking kon hij zich niet selecteren voor het IRK, en in de regionale titelstrijd eindigt hij op een achtste plaats, en dit op vier puntjes van Magda Lezy...


Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de gemiste hogere zetten, de gemaakte solo's en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier .

Wil je inzage in de naverbeterde uitslag met beurtdetail? Klik dan hier .