Scrabblenieuws

8 december 2008

Bertrand De Bouvere na één jaar onderbreking
terug West-Vlaams kampioen

Terwijl in Lommel 44 NTSV-leden streden voor de Limburgse titels traden aan het andere uiteinde van Vlaanderen 60 anderen aan in het West-Vlaams kampioenschap. Ypsilon Heist was met 18 leden het best vertegenwoordigd.

Na vier beurten restten er nog vier spelers die telkens gekozen hadden voor het woord met de maximale puntenwaarde: Annita Van Sand van Zeekant Oostende, Jan Mahieu van Blanco Tielt, Bertrand De Bouvere en Herman Vanackere van Ypsilon Heist. Toen Annita en Jan in de daaropvolgende beurt geen enkel punt kregen, kwamen de twee Heistenaars alleen op kop. Nadat Bertrand in de zesde beurt zijn vondst horizontaal in plaats van verticaal neerpende, kreeg ook hij een nulscore. Herman Vanackere nam zo een voorsprong van 21 punten op Paul De Corte van Die Score Brugge en Dave De Schacht van Zeekant Oostende. De leider vergrootte zijn voorsprong nog. Na tien beurten prijkte een score van 526 punten achter zijn naam. Dave De Schacht (502 pt.) stond tweede, Paul De Corte (498 pt.) derde.

De nummers twee en drie hadden ogenschijnlijk tijdens de pauze wat aan concentratie ingeboet. Ze lieten in de elfde beurt te veel punten links liggen, waardoor Tina Verdonckt van Blanco Tielt en Bram Wydooghe van Syllabe Izegem zich het kortst in Hermans buurt nestelden. Zouden zij de achterstand van 45, respectievelijk 46 punten nog kunnen goedmaken? Toen de leider in de twaalfde beurt bot ving met BONTVINK werd de titelstrijd plots veel spannender. Tina en Bram kregen echter beurtelings in de dertiende en veertiende beurt een nul, en toen Herman Vanackere in de vijftiende beurt vijftien punten miste, kwam Bertrand De Bouvere aan de leiding. Het verschil tussen Bertrand en Herman bleef enkele beurten lang beperkt tot twee punten, tot Herman in de achttiende beurt werd teruggeslagen. De foutieve aanbouw ALA bezorgde hem een tweede nulscore waardoor voor Bertrand de allee naar de overwinning kwam open te liggen.

Na één jaar onderbreking mag de ex-NTSV-voorzitter zich terug West-Vlaams kampioen noemen. Hij behaalde 29 punten meer dan Herman Van Ackere (858 pt.). Tina Verdonckt (832 pt.) werd derde. Mogen de West-Vlaamse selectie voor het IRK vervoegen: de jonge gast Dave De Schacht (830), West-Vlaams kampioen 2007 Jef Debacker (825), NTSV-voorzitster Rita Meurrens (821) en ten slotte Jan Mahieu (809).

**************

Wil je de partij naspelen, en zo ontdekken of je in de top zeven zou geëindigd zijn. Klik dan hier.

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de gemiste hogere zetten, en de gemaakte scrabbles? Klik dan hier .