Scrabblenieuws

21 november 2010

Het kampioenschap: de minder fraaie zestiende beurt

Op het A- en B-kampioenschap zou de computer meespelen, zo was afgesproken op de laatste Algemene Vergadering. Maxen die enkel door het elektronisch brein gevonden zouden worden, dienden gelegd te worden. Voor de wedstrijd werden de deelnemers niet herinnerd aan die afspraak, en dat leek erop te wijzen dat ook de spelleiding zich niet (meer) bewust was van de bestaande afspraak.

In de zestiende beurt vond de computer ROOMWITS, TOOMWIJS en STOFMOUW. Deze woorden waren alle goed voor 101 punten. Toch kwam OMWROET (98 pt.) op het bord. Eigenlijk diende ROOMWITS gelegd te worden, op 1A meer bepaald, en dat zou -achteraf bekeken- andere narigheid vermeden hebben.

In diezelfde zestiende beurt pakte menig speler uit met de verlenging van DUNNING tot UITDUNNING, ook op A1. Bij de afroeping van de nulzetten liep echter één en ander fout. Maar liefst 13 spelers kregen ten onrechte geen nulscore. Foute woorden als OMSTOUWE en STOOMWAS werden voor sommigen wel, en voor anderen niet als nulscore afgeroepen. Erger nog: de enen kregen te horen dat UITDUNNING niet kon goedgekeurd worden, terwijl anderen in de waan gelaten werden dat het woord wél kon goedgekeurd worden. Deze laatsten en ook hun buren vonden dat handige informatie, want met OMWROET bleef coördinaat A1 vrij, waardoor UITDUNNING tot de mogelijkheden bleef behoren. En zo gebeurde ook. In beurt 19 hielden sommige goed geïnformeerden de handen af van UITDUNNING, terwijl andere, op het verkeerde been gezette spelers, 42 punten dachten te zullen verdienen. Ze kregen helaas een nulscore.

Wat is er exact gebeurd? De spelleidster heeft -uiteraard zonder bijbedoelingen- niet alle nullen afgelezen, omdat deze omwille van een verkleind computerbeeld niet alle zichtbaar waren op het scherm. Dat wat gebeurde zou moeten leiden tot maatregelen die herhaling van deze missing onmogelijk maken. Een afdruk van de nullen op papier is een voor de hand liggende oplossing. Wat minder snelheid weegt immers niet op tegen een wat meer correct spelverloop.