Scrabblenieuws

15 maart 2009

Gezeik op interlands voortaan gekanaliseerd,
het scrabblemilieu denkt aan het milieu

Op de Algemene Vergadering van 15 maart werden los van reglementswijziging twee voorstellen besproken, én aanvaard. Littera Tessenderlo had geopperd dat ook tijdens interlandwedstrijden plaspauzes zouden moeten voorzien worden. Alleen zo zou kunnen vermeden worden dat het over-en-weer-geloop tijdens de wedstrijden te grote en hinderlijke proporties aanneemt. De aanwezigen hadden geen bezwaren, en ook de scrabblebond Nederland bleek het voorstel genegen te zijn. Voortaan zal het toiletbezoek op interlands dus meer geconcentreerd gebeuren.

Blanco Tielt stelde zich de vraag of het wel echt nodig is om alle deelnemers na een interclub een uitslag op papier te bezorgen. Vinden de deelnemers dat nodig? Of hebben zij voldoende aan de uitslagen die door het NTSV en Ronny Rutten gepubliceerd worden op het internet? Het milieu zou jaarlijks gespaard blijven van een stapel met inkt bewerkt papier, en de organiserende clubs zouden kunnen besparen op onnodige onkosten. Een zeer grote meerderheid keurde het voorstel goed. Voortaan zal elke club na een wedstrijd slechts één uitslag op papier krijgen. Binnen de club kan eventueel -indien nodig- overgegaan worden tot een beperkte vermenigvuldiging.