Scrabblenieuws

15 maart 2009

Vers bloed in het NTSV-bestuur

Het was reeds langer geweten dat Henk Jongepier en Rita De Swaef zich zouden terugtrekken uit het NTSV-bestuur. Vers bloed was dus hoognodig, want de vzw-wetgeving staat niet toe dat een bestuur uit slechts twee personen bestaat. Enkele weken geleden werd echter bekend dat een kandidaat-bestuurder zich gemeld had. Enkel zijn nationaliteit (Nederlandse) werd prijsgegeven. In de laatste dagen voor de Algemene Vergadering meldden zich nog twee kandidaten. De Algemene Vergadering werd enigszins verrassend met drie namen geconfronteerd.

Net als de de inhoud van voorstellen, zouden ook de namen van kandidaat-bestuursleden op voorhand moeten gekend zijn. Bestuursleden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, en hun stem overdragen op een volmachthouder, zouden in de mogelijkheid moeten zijn om aan te geven of ze zich al dan niet akkoord kunnen verklaren met één of meerdere kandidaturen. Niemand maakte echter van deze formele ongeplogenheid een probleem, want de vaststelling dat er drie kandidaten waren voor zeven vacante mandaten, werd door iedereen als positief ervaren.

De drie nieuwkomers werden aanvaard als NTSV-bestuurslid. De bekendste onder hen is Marc Stepman van Ypsilon Heist. Marc is eveneens de systeemverantwoordelijke van het NTSV, en kent als geen ander de sterke en zwakke punten van Interclubjury. De aanwezigheid van een universitair economist en zeer ervaren informaticus zal het NTSV zeker ten goede komen. Marc zal zeker kunnen rekenen op advies van zijn clubgenoot Bertrand De Bouvere die jarenlang voorzitter was van het NTSV. Ook Blanco Tielt zal terug vertegenwoordigd zijn in het NTSV-bestuur. Een vijftal jaar nadat Rudi Ailliet zijn bestuurdersfunctie stopzette, voelt zijn clubgenote Chantal Naessens zich klaar voor een bestuursfunctie. Chantal is al vele jaren actief in het scrabblewereldje en kent het klappen van de zweep. Ze is bovendien van een zeer goed geboortejaar (nl. het mijne...) en dat opent perspectieven. De mysterieuze Nederlander bleek Twan Swenker te zijn. Twan is voorzitter van Arendsoog Amsterdam, en mist quasi geen enkele interclub. Hij heeft van nature een stel helpende handen, en die zullen zeker van pas komen.

Het nieuwe bestuur bestaat dus uit 1 Nederlander, 3 West-Vlamingen en 1 Oost-Vlaming. Indien we even Twan buiten beschouwing laten, zou de regio Tielt-Lichtervelde de ideale plaats zijn voor de bestuursvergaderingen, en dit in termen van verplaatsingskosten. Met Twan ligt de zaak echter totaal anders. Een verplaatsing van Amsterdam naar Tielt, heen en terug, loopt over 500 kilometers, en dat telt door in verplaatsingskosten. Aan het NTSV-bestuur om te bepalen hoe men daar mee omgaat. Misschien kan Marc Stepman een Skype-oplossing regelen?