Scrabblenieuws

18 juni 2009

Satan duidelijk aanwezig op IC te Lede

Net als in 2008 stond ook in de laatste editie van de Chipka-interclub het getal 13 in de kijker. Chipka heeft clubnummer 13, de interclub vond plaats op 13 juni, de spelers die in de uitslag eindigden op plaats 13 of een veelvoud ervan mogen volgend jaar gratis deelnemen, en ook de spelers met een eindscore die deelbaar is door 13 moeten volgend jaar hun deelnamegeld van € 6.5 (precies de helft van € 13) niet betalen... Dat de duivel zich thuis voelt op plaatsen waar gegoocheld wordt met het ongeluksgetal 13, daarvan ben ik na een bijzonder schrikbarende verschijning van Satan rotsvast overtuigd.

Littera Tessenderlo had in Lede de clubtrofee gewonnen, zijnde een bierkorf met 16 verschillende biersoorten. Toen ik op 13 juni in de late avond het verslag van de interclub voorbereidde, dwaalde mijn aandacht keer op keer af naar de korf die voor mij op tafel stond. Bovenaan in die korf lag een flesje "satanbier". Ik had al een aantal keren de indruk dat de Satan op het etiket mij constant aankeek, en knipoogde telkens als ik naar hem keek. Toen hij even later plots uit de korf kroop en naast mij plaatsnam, bleef ik verstijfd van schrik zitten waar ik zat, als ware ik vastgenageld aan mijn stoel. Koelbloedig als ik ben, groette ik hem. De duivel naast mij startte het gesprek. "Heb jij vandaag mijn aanwezigheid in Lede gevoeld?", zo vroeg hij mij. "Neen, waar was je dan?", vroeg ik hem. "Ik was steeds vooraan in de zaal", zei hij, "naast de spelleider". "Trouwens", zo vervolledigde hij, "naast is een anagram van Satan, niet?".Het etiket op het flesje Satanbier

"Ik was niet alleen aanwezig", zei het wezen naast mij. "Ik heb het spel en de uitslag ook beïnvloed". "Dat kan jij wel zeggen", repliceerde ik, "maar...., tracht mij daarvan maar eens te overtuigen , als je kan". Hij loste een walgelijke lach, terwijl hij zich zichtbaar verkneukelde omwille van de opdracht die ik hem gaf. "Leg de uitslag voor je, en luister wat ik je zeg", zo begon hij.

"Ik liet in de eerste beurt door het jonge lettertrekkertje de naam van mijn dochter GYSELDE uit het zakje halen, maar toen niemand inging op mijn uitnodiging om dat woord te vormen, was ik op mijn teen getrapt. Dat scrabblegezelschap zou tot diep in de partij moeten wachten alvorens een scrabble zou kunnen gelegd worden, dat was mijn straf! Hoeveel beurten heb ik de scrabbles tegengehouden?", vroeg hij mij. "De eerste scrabble viel in beurt 14, dus jij hield het 13 beurten vol", antwoordde ik. "Is dat toeval, denk jij, 13 beurten geen scrabbles...?", vroeg Satan.

"Ten tweede", zo ging hij verder. "Hoeveel voorinschrijvingen kondigde jij aan op je blog, één week voor de wedstrijd? Welgeteld 151, mijnheer Rutten. En hoeveel deelnemers staan er in de einduitslag? Exact 138! En hoeveel is 151-138....?", vroeg hij indringend. In die waanzinnige omstandigheden bleef mijn talent voor hoofdrekenen intact. Ik moest toegeven dat de uitkomst alweer ... 13 was. "Is dat toeval, denk jij", luidde zijn retorische vraag.

"Ten derde", zo zei hij terwijl hij zijn hoofd een kwartslag naar rechts draaide. "Aan welke letters doen mijn twee hoorns je denken?". Nou, dat was duidelijk. "Twee C's", antwoordde ik. "Ja", zo vervolgde hij, "dat zijn de initialen van Cris Clonen, de man die achtste eindigde in de uitslag en zo de bierkorf mee hielp veroveren. Hij eindigde 36 punten achter de winnaar. De twee C's kwamen tijdens het spel slechts éénmaal voor in eenzelfde woord, nl. ACCENT. De puntenwaarde voor dit woord was... 36 punten. In welke beurt viel het woord met 36 punten? In beurt 18, precies de helft van 36". "Wat is er nu zo speciaal aan 36 ?", onderbrak ik hem. Alweer volgde een walgelijke lach. "Awel, mijnheer Rutten, tel de cijfers 1, 2, enz... tot en met 36 maar eens op, en dan begrijp je mijn liefde voor het getal 36." Ik nam mijn rekenmachine en deed de calculatie. De uitkomst was.... 666 ! Ik keek wel een halve minuut stomverbaasd naar het cijfer dat wereldwijd geassocieerd wordt met de duivel. "Denk jij dat dit alles toeval is?", zo vroeg hij weer, ditmaal nauwelijks hoorbaar.


"Ten vierde: ik weet dat jij al gemerkt had dat de eindscore van 897 punten deelbaar is door 13, en dat de uitkomst 69 bedraagt, maar heb jij al eens bekeken hoeveel punten behaald werden door de speler die eindigde op de 69e plaats?". Ik gleed met mij rechterwijsvinger door de uitslag, vond 69, week uit naar rechts op mijn zoektocht naar de punten.....666. Allemachtig!!! "Is dat toeval, denk jij?", smilede hij breed. "De speelster met 666 punten eindigde midden in de uitslag en heeft samen met speler 70 de mediaan en dus de rankingscores van eenieder bepaald. Niet alleen de speelster op plaats 69, maar ook ik was midden onder jullie aanwezig!", zo klonk hij zeer overtuigend.

Ik was op zoek naar een laatste finaal bewijs van Satans impact op de wedstrijd in Lede. Daarom vroeg ik hem of hij bepaald had wie de wedstrijd mocht winnen, en zo ja waarom. "Inderdaad", antwoordde hij, "mijn vijfde bewijs komt eraan: ik heb in extremis Jan Cornet aan de overwinning geholpen. Ik had daarvoor twee redenen. Jan heeft achter zijn naam de woorden "VANDALEN" en "SCHOTEN" staan. Ik heb een zekere affiniteit met die termen, en zie ze dan ook liever dan bijvoorbeeld "FAIR PLAY" bovenaan in de uitslag". Ik keek begrijpend zijn richting uit. " En bovendien", zo ging hij verder, "Jan Cornet won zijn laatste interclub in Tessenderlo 2008, en dat was in Lede exact ...... 13 interclubs geleden". Ik checkte het snel in mijn ranking, en .... inderdaad, de bewering van Satan klopte. Ongelooflijk ....

Even snel als hij gekomen was, verdween Satan plots, gehuld in een gele gloed, en met een uitstervende zoveelste lachsalvo. Hij werd terug opgenomen door de bierkorf. Ik nam deze snel vast, deed de achterdeur open, stapte door het donker in de richting van het tuinhuis, zette de korf neer in mijn kruiwagen en rende zonder omzien terug de woning binnen. Waarschijnlijk, zo dacht ik nadien, heeft Satan bij het zien van dat tafereel een zegegebaar gemaakt, en een nieuwe wansmakelijke lach geproduceerd.