Scrabblenieuws

13 april 2009

Einde van Franks legendarische reeks

Door suikerziekte kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast, kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies. Dit noemt men diabetische retinopathie. Wanneer deze afwijkingen niet tijdig worden herkend en behandeld, kan blindheid ontstaan. Frank Lippens van Coxhyde Koksijde weet hier alles van.

Frank worstelt al een jaar met zichtbare oogproblemen. Hij onderging behandelingen, maar het resultaat bleef uit. Een dure injectie bleek maar vier maanden effect te hebben. Momenteel ziet hij zo slecht dat hij geen sms-berichten meer kan lezen, en meerdere brillen moet dragen om e-mails te ontcijferen. Hij hoopt dat consultaties die gepland zijn in de ziekenhuizen van Brugge en Gent een eensluidende diagnose opleveren, en -nog bijlangrijker- een therapie in het vooruitzicht stellen die op zijn minst het kijkvermogen dat enkele maanden geleden nog bestond, kan herstellen en stabiliseren.

Frank Lippens hoopt samen met ieder die hem kent op
betere dagen.

Weinigen weten dat Frank Lippens sinds het bestaan van het NTSV geen enkele interclub miste. Jaar na jaar maakte hij deel uit van het kleine groepje spelers dat deelnam aan alle interclubs van het voorbije seizoen. De oogproblemen hebben een einde gemaakt aan Franks legendarische reeks. Op Paaszaterdag moest hij noodgedwongen passen voor de interclub in Tielt. Wie echter kampt met medische problemen weet dat een spoedig en acceptabel herstel veel belangrijker is dan de verderzetting van een ononderbroken reeks IC's. Succes Frank, wij hopen u snel weer te ontmoeten in één of andere scrabble-arena!