Scrabblenieuws

16 januari 2011

Op zoek naar de interessante duistere weetjes van het scrabblespel

Luc Kumps, de ontwikkelaar en verdeler van Duplomaat, is begonnen met het uitwerken van een ideetje dat al lang in zijn hoofd zat, namelijk Duplomaat gebruiken om een antwoord te zoeken op een aantal scrabblezaken "die we willen weten maar die we niet durven te vragen".

Om op te warmen liet Luc zijn Duplomaat op een oude PC gedurende twee dagen een miljoen partijtjes spelen, waarna hij  naging hoe vaak (met de huidige NTSV woordenlijst) een woord van 15 letters gelegd werd. Het antwoord: 244 keer, dus 1 keer op 4.100 partijen. Hieronder een voorbeeld ervan:Op 1 miljoen partijen bedroeg de gemiddelde score 1003 punten per partij. De laagste max die genoteerd werd, bedraagt 679 punten. De hoogste max totaliseert 1475 punten.   

Luc keek ook al eens na hoe vaak blanco’s vervangen worden, en door welke letter. Ziehier zijn bevindingen: klinkers lijken het meest voor de hand te liggen, en de letter Q -begrijpelijkerwijs- het minst.


Luc Kumps zal ook nog opzoeken:

• Hoe vaak de 8 rode vakjes bedekt zijn op het einde
• Hoe vaak men geen enkel woord kan vormen met de getrokken letters
• Hoe vaak de blanco’s niet gebruikt worden
• Hoe vaak de blanco’s niet kunnen geruild worden, maar blijven liggen
• Welke X-, Q- en Y-woorden het vaakst op het bord komen
• Hoe vaak de verschillende letters uit het zakje komen

Het is Lucs bedoeling om de computer nog 4 miljoen extra partijen te laten spelen. Alle trekkingen en alle gelegde woorden worden daarbij automatisch opgeslagen in een grote database. Nadien zal die database geanalyseerd worden, en kunnen er diverse vragen op losgelaten worden.

Zit je zelf met interessante vragen? Wat zou je graag weten? Leg ze dan voor aan Luc Kumps, eventueel via een e-mailtje gericht aan mij.