Scrabblenieuws

20 april 2008

Hangen er donkere wolken boven het NTSV?

Tijdens de voorbije vergaderingen van de Raad van Bestuur werd gepraat over de opening van een nieuwe bankrekening ten behoeve van de commissie Organisaties. Deze aparte rekening zou het werk van voornoemde commissie vereenvoudigen. Binnen het bestuur kon over deze nochtans eerder alledaagse kwestie geen consensus bereikt worden. Penningmeester Mitt Donkerwolcke had ernstige, maar eerder principiële bezwaren. Indien er niet aan tegemoet kon gekomen worden, zou ze ontslag nemen uit de Raad van Bestuur. En zo gebeurde ook... In de weken na de laatste vergadering werd nog gepoogd om haar op haar besluit te doen terugkomen, doch daarop ging ze niet in.

Drijven er donkere wolken boven het NTSV? Het bestuur telt nog drie leden, zijnde het minimum dat bepaald is in de statuten. Voorzitster Rita Meurrens kan rekenen op de diensten van Rita De Swaef en Henk Jongepier. Gelukkig zijn er taken ondergebracht bij diverse commissies waardoor het werk ook nog door andere schouders wordt getorst. Idealiter zouden de boekhoudkundige taken waarvan Mitt zich kweet, ook in de toekomst door een bestuurslid behartigd worden. Mitt zou naar verluidt bereid zijn om de hangende zaken te blijven afhandelen, in afwachting dat er een vervanger gevonden wordt. Het bestuur moedigde ondertussen de effectieve leden aan om hun recht om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering uit te breiden tot een echte bestuursdeelname.