Scrabblenieuws

20 november 2011

Willy Van Laethem wint de Oost-Vlaamse titel

Op 19 november daagden in Ronse slechts 28 deelnemers op voor het Oost-Vlaams scrabblekampioenschap. Aan favorieten geen gebrek. Willy Van Laethem, Omer Van Hoecke, Rob Rondou, Luc Steels, Michel Verfaillie en Jos Leyssens kregen de grootste kansen toegemeten.

Het spel begon met SNOEKEN op H8. Drie beurten later kon men met UDU de openingszet verlengen tot SNOEKEND, en dat leverde 54 punten op. Alle favorieten deden dat, want zij wisten dat SNOEKEN een werkwoord is. Toen op zeker moment KROMMEND op het bord kwam, lieten velen zich twee beurten later verleiden tot een foute VERKROMMEND. Wie dat niet deed was Willy Van Laethem, die VRET maakte in aanbouw met KROMMENDE, goed voor de eerste solo. Bijlange niet iedereen zag wat later de scrabble LOSHAKTE (75 pt.). Gelukkig kon toen de schade beperkt worden, want HOLTES in aanbouw met VRETE leverde 59 punten op. Het was Monique Antheunis die uiteindelijk VRET verlengde tot VRETE, en dit in combinatie met LACET. De tweede solo van de dag was een feit. 

Misschien wel het meest cruciale woord uit de wedstrijd was de vierklapper AFWENKE. Weinigen wisten met zekerheid dat dit woord correct is. Het diende bovendien geplakt te worden tegen LOSHAKTE met aanbouwen EL, NO,KS en EH tot resultaat. Niet zo evident! Zij die het woord zagen en het ook durfden te leggen, kregen 81 punten. Niet onaardig voor een niet-scrabble. Willy Van Laethem, Omer Van Hoecke, Michel Verfaillie en Marcel Verstraete deden een goede zaak. Het grootste slachtoffer was Rob Rondou, die aan de pauze nog aan de leiding stond.

Even later kwam nog de scrabble CROONDEN (67 p). Michel Verfaillie zag in laatste instantie dat CROONEND één positie hoger twee puntjes meer opleverde. Hij veranderde in de gauwte zijn coördinaten, maar vergat zijn woord te wijzigen... met een nulscore tot gevolg. Hij zag zo -zo zou later blijken- een mooie tweede plaats in rook opgaan.

Nadat eerder in het spel de computer de deelnemers had overtroffen met de scrabble LASTHOEK, wees het ding de jury erop dat ook BERESIET bestaat. Niemand vormde dat woord, waardoor het niet op het bord kwam. Het anagram BESTIERE werd door velen opgemerkt, maar het kon helaas niet gelegd worden.

Bijna op het einde miste Omer Van Hoecke de zeer gemakkelijke scrabble VEINSDEN. De overwinning kon hij definitief vergeten, en een ereplaats was allicht ook gaan vliegen. In de laatste beurt lukte Jos Leyssens nog een solo met de plakker GERIPT.

Willy Van Laethem was de terechte winnaar met 963 punten. Omer Van Hoecke was tot zijn eigen verbazing nog tweede. Met 904 punten deed hij drie punten beter dan Marcel Verstraete. Fair Play-voorzitster Annemie Vander Straeten eindigde als beste B-speelster op de veertiende plaats, en ze kreeg hiervoor een fles wijn.


Willy Van Laethem mag zich een jaar lang
Oost-Vlaams scrabblekampioen noemen.


SNOEKEN : met de hengel op snoek vissen
UDU : Nigeriaans percussie-instrument
VRET : chronische vorm van huidtuberculose, vooral in het aangezicht
LACET : rijgsnoer, rijgveter
AFWENKEN : met een wenk te kennen geven, dat men iets niet verlangt
CROONEN :  enigszins overdreven romantisch, half neuriënd zingen
LASTHOEK : term uit de mechanica
BERESIET : granietachtige steensoort
BESTIEREN : besturen, leiden