Scrabblenieuws

1 februari 2010

De naakte cijfers

De tijd tikt enorm snel. Het jaar 2009 is nog maar net voorbij, en we moeten helaas vaststellen dat 2010 ook reeds voor 10% vergleden is. Hoog tijd om even te evalueren of er in 2009 voldoende belangstelling bestond voor mijn site http://www.duplicate-scrabble.be/ en alle onderliggende blogs. Hoe? Door cijfers op tafel te leggen, want die verhullen niks, en zelfs al zijn ze niet welbespraakt, toch zijn ze veelzeggend.


In 2009 ontving de scrabblesite www.duplicate-scrabble.be 26.518 bezoekers. Vergeleken met 2008 betekende dat een stijging met 11.4%. Met zijn allen raadpleegden deze surfers 39.868 verschillende pagina's, zijnde 10.7% meer dan in 2008. De belangstelling blijkt vrij goed gespreid te zijn over de verschillende rubrieken:

  • 28% raadpleegt nieuws m.b.t. interclubs en rankings
  • 25% leest het algemene scrabblenieuws
  • 21% raadpleegt de blog die gewijd is aan scrabblewoorden
  • 20% verdiept zich in het zeer uitgebreide rankingaanbod
  • 6% raadpleegt de blog & site van scrabbleclub Littera
Sinds de start in 2006 lazen 85.029 bezoekers in totaal 124.759 pagina's. En de belangstelling groeit nog steeds. Dat moedigt een mens aan om door te gaan.

Onlangs werd ik tot mijn eigen verrassing geconfronteerd met het feit dat niet alleen scrabbelaars mijn blogs lezen. Ook de webmaster van de federatie van hanenslachters is al meermaals op bezoek geweest en bleek behoorlijk onder de indruk van het niveau van de verslaggeving (zie http://www.hanenwurger.org/2008/01/10/stem-eens-op-een-oude-scrabbler). Uit lijfbehoud zal ik maar openlijk toejuichen dat hij mijn stijl weet te waarderen. Hem onomwonden zeggen wat ik van hanenslachters vind, kan vervelende gevolgen hebben. Want als ze me met zijn allen zoals een haan ondersteboven hangen, en mijn lichaam ontdoen van het hoofd, ... dan zal ik onvermijdelijk enkele maanden later uit de ranking verdwijnen... iets waarvoor ik zelfs in een blogartikel niet de nodige aandacht zou kunnen vragen.