Scrabblenieuws

7 april 2010

Past Mattel de spelregels aan?

Op dinsdag 6 april leek een late aprilgrap over Vlaanderen en Nederland te razen. Journalisten benaderden bekende gezichten uit de scrabblewereld en trachtten hen wijs te maken dat Mattel de regels van het scrabblespel zou willen aanpassen. Ook eigennamen zouden in de toekomst goedgekeurd worden. Ik kon één en ander moeilijk geloven. Mattel had immers voorafgaandelijk mijn fiat niet gevraagd. Fundamenteler nog: wat kon mij zo'n reglementswijziging in godsnaam interesseren? Binnen het NTSV spelen wij geen scrabble, maar wel duplicate scrabble. We maken gebruik van een scrabblebord, en volgen de voorgeschreven manier van puntentelling, maar daar houdt het op. We schreven de spelregels uit naar eigen inzichten, en hanteren limitatieve lijsten waarin Mattel geen inspraak heeft. So what?


Ik verklaarde aan de journalisten het volgende: "Dat Engelstalige woordenlijsten misschien met eigennamen uitgebreid worden, houdt nog niet in dat we in het Nederlandstalige taalgebied zomaar zullen meemarcheren. Persoonlijk vind ik de aanpassing van de reglementen een verarming. Voor scrabbelaars is het een leuke uitdaging om eigennamen te leggen die in Van Dale zijn opgenomen, omdat ze een extra betekenis hebben. Indien men dat weet kan men de medespelers soms verrassen. Een ELS is naast een meisjesnaam ook een boom. Ook ANITA, MARINA, HILDE en SANNE zijn toegelaten. BART is niet alleen een jongensnaam, maar ook een houten bezemsteel. Een scrabbelaar die EDDY op het bord legt, verwijst daarmee niet naar Eddy Merckx, maar wel naar een draaikolk. FRANK, STEVEN, HANS, FLOR, JAN, JOZEF, en ja ...ook MARCELLEKE leveren punten op. GENT is benevens een aardrijkskundige plaats ook een mannetjesgans. In Van Dale beginnen ook LOMMEL, TIELT en BERINGEN met een kleine letter. Laat het ons houden bij eigennamen die nog minstens één andere betekenis hebben. Een verruiming naar alle eigennamen geef ik geen schijn van kans".

Op woensdag 7 april reageerde Emily Ramanathan van Mattel als volgt: "Jullie hebben het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk vernomen waarin men het heeft over een nieuw scrabblespel, nl. Scrabble Trickster. Dit spel wordt pas volgend jaar in de Benelux gelanceerd. Even ter verduidelijking: dit is een nieuw spel. Natuurlijk blijft het huidige spel gewoon bestaan. Het nieuwe spel wordt gelanceerd om een nieuwe doelgroep te bereiken die het leuk vindt om met regels te spelen die ingaan tegen de huidige regels. Nogmaals, wij gaan het huidige scrabblespel niet veranderen, maar wel een variant uitbrengen. Het is dus niet noodzakelijk om woordenboeken te gaan wijzigen".